Kverk

"Ei fascinerande og
original historie!"

Professor emeritus i medisinsk biologi Terje Traavik, UiT Norges Arktiske Univeristet.

Ein vettskremd, russisk genforskar flyktar frå usynlege fiendar austover mot Bajkalsjøen.

Ein bondehøvding i Jølster døyr på grotesk vis, forgifta av sin eigen insektkverk.

Frilansfotograf Myra Pide er næraste nabo til åstaden, og får motvillig sitt mest krevjande oppdrag sia ho flytta heim til småbruket ved Jølstravatnet.

Mankurtane er overalt. Dei går over lik, både i Sunnfjord og Sibir.

BOKLANSERING:

Førde: Pikant tysdag 15. november kl. 20.00
Jølster: Jølstramuseet onsdag 16. nov kl. 20.00

Kverk

Bestill boka her:
kverk2016@gmail.com
PRIS: kr. 298.- + porto/sending kr. 75.-

Ved kjøp av 2 eller fleire bøker,
betaler Skrifta & Veggen portoen.
Faktura vedlagt sendinga.

Humle

Følg KVERK på
Facebook

for oppdatert info om
arrangement, sal og
signering.

Kverk