Kontak Skrifta & Veggen

Skrifta - Marit Bendz

Postadresse:
Rennekleiva 33, 6812 Førde

Besøksadresse:
Bergegården, 3. etasje, Førde

Tlf. 91 14 14 57

E-post: marit@skriftaogveggen.no

Veggen - Jan Ludvig Hundvebakke

Postadresse:
Rennekleiva 33, 6812 Førde

Besøksadresse:
Rennekleiva 33, Førde

Tlf. 90 63 89 60

E-post: arkitekt@skriftaogveggen.no