Skribent, fotograf og fagbokforfattar.
MARIT BENDZ
Kåra av NJ til Årets frilansar 2008 for ein
utsøkt sans for den gode forteljinga.


Besøksadresse:
Bergegården, 3. etasje, Førde
Telefon: 91 14 14 57
Epost: marit@skriftaogveggen.no


Sivilarkitekt MNAL
JAN L. HUNDVEBAKKE
Byggeskikkprisen til Førde kommune
2009 for Pikant Bar & Restaurant


Besøksadresse:
Rennekleiva 33, Førde
Telefon: 90 63 89 60
Epost: arkitekt@skriftaogveggen.no

Kverk

KVERK

FacebookSkrifta & Veggen

Facebook